Cách khắc phục các lỗi thường gặp trong Excel

Cách khắc phục các lỗi thường gặp trong Excel
Đánh giá bài viết

Cách khắc phục các lỗi thường gặp trong Excel

KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ với bạn các lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục các lỗi này:

1. LỖI ĐỘ RỘNG Ô
+ Khi ô dữ liệu thiếu độ rộng.
+ Khi nhập số âm cho các giá trị ngày tháng hoặc thời gian.
Thì sẽ xuất hiện lỗi này: #####
==> Cách khắc phục: Chỉnh sửa lại độ rộng của cột cho hợp lý.

2. LỖI DỮ LIỆU RỖNG
+ Khi dùng một dãy toán tử không phù hợp hoặc dùng một mảng không có phân cách.
Thì sẽ xuất hiện lỗi này: ‪#‎NULL‬!

3. LỖI GIÁ TRỊ
Lỗi ‪#‎VALUE‬! thường xuất hiện khi:
+ Nhập vào công thức tính toán một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic.
+ Đang nhập hoặc chỉnh sửa một công thức nào đó nhưng chưa hoàn thành mà nhấn Enter.
+ Thi hành một lệnh liên quan đến một hàm mà hàm đó lại cho giá trị lỗi.
+ Nhập quá nhiều tham số cho một hàm hoặc toán tử trong khi công thức của chúng chỉ cần một tham số.
VD: Khi cột nhập số mà bạn lại nhập text vào cột đấy thì sẽ xuất hiện lỗi ‪#‎VALUE‬!.

4. LỖI SAI TÊN
+ Dùng những ký tự không được phép trong công thức.
+ Nhập sai tên hàm. Ví dụ: bạn nhập sai sm thay vì sum.
+ Dùng những hàm không thường trực trong Excel
+ Nhập một chuỗi công thức mà không đặt trong dấu nháy đôi.
+ Không có dấu 2 chấm trong mảng dữ liệu tham chiếu.
Thì sẽ xuất hiện lỗi: ‪#‎NAME‬?
==> Cách khắc phục: chú ý đến những chi tiết như dấu nháy, dấu chấm,..

5. LỖI SAI VÙNG THAM CHIẾU
Lỗi ‪#‎REF‬! thường xuất hiện khi:
+ Ô tham chiếu của công thức bị xóa.
+ Liên kết, tham chiếu đến một ứng dụng không thực thi được.
Để khắc phục lỗi này, hãy chọn hàm để xem liệu đối số có tham chiếu đến ô hoặc phạm vi ô không hợp lệ hay không?

6. LỖI DỮ LIỆU SỐ
Lỗi ‪#‎NUM‬! xuất hiện khi:
+ Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được giá trị trả về.
+ Dùng một hàm trả về một giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của Excel.
+ Dùng một đối số không phù hợp trong công thức sử dụng.
Cách khắc phục: sử dụng đối số phù hợp hoặc giảm bớt giá trị tính toán của nó.

7. LỖI DỮ LIỆU
Lỗi ‪#‎N‬/A xuất hiện khi:
+ Dùng một hàm tự tạo không hợp lý (Bạn cần xem kỹ lại công thức và chỉnh sửa ô mà hàm tham chiếu tới)
+ Không đồng nhất dữ liệu khi bạn sử dụng địa chỉ mảng trong Excel.
+ Giá trị trả về không tương thích với các hàm dò tìm.
+ Quên một hoặc nhiều đối số trong các hàm tự tạo.

8. LỖI CHIA CHO 0
Lỗi ‪#‎DIV‬/0 xuất hiện khi:
+ Nhập vào công thức với số chia là 0.
+ Số chia trong công thức tham chiếu đến một ô trống.
Cách khắc phục: Bạn kiểm tra lại giá trị nhập hoặc giá trị của ô tham chiếu

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.