Cách sử dụng hàm index và match trong Excel

Cách sử dụng hàm index và match trong Excel
Đánh giá bài viết

Cách sử dụng hàm index và match để dò tìm dữ liệu trên nhiều cột trong Excel
Để tìm kiếm dữ liệu trong một cột trong excel thì ta có thể sử dụng filter . Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng chỉ tìm kiếm dữ liệu trên một cột mà đôi khi các dữ liệu dùng để tìm kiếm không nằm ở một cột mà trong nhiều cột.

Vì Filter chỉ tìm kiếm dữ liệu trên một cột nên Kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm INDEX() và MATCH() để tìm kiếm dữ liệu trên nhiều cột trong Excel. Để tìm kiếm dữ liệu trên nhiều cột, ta cần phải sử dụng kế hợp hàm  INDEX() và MATCH() trong công thức mảng vì thế ta cần biết được cú pháp của hai hàm này để ứng dụng vào làm thực tế.

I. Hàm MATCH():
+ Cú pháp: =MATCH(giá trị 1 & giá trị 2, mảng 1 & mảng 2, kiểu trả về)
– giá trị 1 & giá trị 1 là các dữ liệu để tìm (VD: họ và tên)
– mảng 1 & mảng 2 là các cột (hoặc hàng) chứa các dữ liệu dùng để tìm kiếm đó .

II. Hàm INDEX()
+ Cú pháp: {=INDEX(reference, MATCH(giá trị 1 & giá trị 2, mảng 1 & mảng 2, kiểu trả về))}
=INDIRECT(ref_text [, a1])
* ref_text là tham chiếu tới một ô (có thể là dạng A1 hoặc dạng R1C1), là một tham chiếu dạng chuỗi, hoặc là tên định nghĩa của một tham chiếu.
-Nếu ref_text không hợp lệ, INDIRECT() sẽ báo lỗi #REF!
-Nếu ref_text chứa tham chiếu đến một bảng tính khác thì bảng tính này phải đang mở, nếu không, INDIRECT() cũng báo lỗi #REF!
* a1 là giá trị logic x c định dạng tham chiếu bên trong ref_text.
a1 = TRUE (hoặc là 1, hoặc không nhập) là kiểu tham chiếu A1.
a1 = FALSE (hoặc là 2) là kiểu tham chiếu R1C1.
Chúc các bạn thành công!  😆 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.