Cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng viết sai

Cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng viết sai
Đánh giá bài viết

Cách xử lý trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

Phải làm thế nào khi hóa đơn GTGT viết sai? 

Đây là câu hỏi được rất nhiều người hỏi bởi vì trong quá trình làm việc, rất khó để tránh khỏi những sai xót. Vì thế, cách xử lý trường hợp viết sai hóa đơn là cái mà mọi người rất quan tâm. Sau đây, Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai. Thông thường sẽ có 2 trường hợp hóa đơn viết sai như sau: Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống hoặc hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống. Chúng tôi sẽ hưỡng dẫn bạn cách xử lý trong từng trường hợp cụ thể như sau;

I. Đối với hóa đơn GTGT viết sai đã xé khỏi cuống:
Trong tình huống viết sai hóa đơn đã xé khỏi cuống thì chia thành 2 trường hợp nhỏ đó là:
1. Trường hợp đã kê khai thuế.
a. Nếu hóa đơn viết sai mã số thuế, ngày tháng, tên công ty,… mà không ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp và khấu trừ thì xử lý như sau:
– Bên mua và bán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.
– Người bán lập hóa đơn chỉnh sửa: Hóa đơn ghi rõ nội dung điều chỉnh, ghi sai, số hóa đơn, ký hiệu.
– Người bán lập hóa đơn chỉnh sửa: Hóa đơn ghi rõ nội dung điều chỉnh, nội dung ghi sai, số hóa đơn, ký hiệu.
– Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn chỉnh sửa: Bên mua kê khai hóa đơn chỉnh sửa vào bảng kê mua và bên bán kê khai hóa đơn vào bảng kê bán ra. Trong đó, ghi chỉ tiêu doanh thu và thuế GTGT ghi bằng 0.
* Chú ý: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Quy định này được áp dụng theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT­BTC ngày 27/02/2015.
b. Nếu hóa đơn viết sai đơn giá, thuế suất,… ảnh hưởng đến tiền thì xử lý như sau:
– Bên mua và bán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.
– Bên bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ giá bán, số lượng hàng hoá, thuế GTGT, thuế suất, tiền thuế GTGT cho hoá đơn, ký hiệu…
– Tại kỳ kê khai hiện tại: Dựa trên hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu vào, đầu ra trên bảng kê.
– Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm thì khi kê khai người bán ghi âm (­-)  và Chỉ tiêu số 6 ­- Doanh thu trên PL 01­1/GTGT, thuế GTGT sẽ tự động cập nhật.
VD: – ­70.000.000 thì bên mua ghi âm (-­) vào chỉ tiêu 6, 7 trên PL 01 ­- 2/GTGT.
* Lưu ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (­-). Nhưng khi kê khai âm vào PL 01­2/GTGT phần mềm sẽ báo lỗi đỏ nhưng bạn không cần quan tâm lỗi đó và cứ ấn “ghi”  và kết xuất bình thường nhé.
2. Trường hợp chưa kê khai thuế.
– Lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai giữa 2 bên. Nội dung biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn theo đúng mẫu biên bản thu hồi hóa đơn
– Lập lại hóa đơn mới và hai bên dùng hóa đơn mới lập lại để kê khai thuế.
* Chú ý: Người bán phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó để giải trình khi có yêu cầu.

II. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống sẽ xử lý như sau:
– Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
– Lập lại hóa đơn mới là xong

Nếu các bạn muốn học cách viết hóa đơn, cách xử lý các tình huống về thuế thì có thể tham gia khóa học kế toán thuế thực hành thực tế của trung tâm kế toán Hà Nội. Chúc các bạn thành công!  😆 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.