Cách xử lý trường hợp mất hóa đơn

Cách xử lý trường hợp mất hóa đơn
Đánh giá bài viết

Cách xử lý trường hợp mất hóa đơn giá trị gia tăng

Bạn làm mất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào? Bạn đang lo lắng không biết xử lý thế nào? Hãy đọc bài viết này của KẾ TOÁN HÀ NỘI để biết cách xử lý kịp thời khi mất hóa đơn. Ngày 31/3/2014, bộ tài chính đã ban hành thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn cách xử lý khi mất hóa đơn, cháy hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra cụ thể như sau:

I. Khi mất hóa đơn GTGT đầu ra
Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra (dù chưa lập hay đã lập) thì bạn phải làm như sau:
– Lập báo cáo gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng.
– Sau đó, đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Hóa đơn -> Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC).
– Hoặc làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn theo mẫu số BC21/AC ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC của bộ tài chính.

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau: 

mau-bao-cao-mat-hoa-don
2. Khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2)
Khi làm cháy, mất, hỏng liên 2 thì cách xử lý là : 
B1. Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc:

B2. Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

3. Khi mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba
Sẽ xác đinh trách nhiệm và xử phạt căn cứ vào việc bên thứ ba do bên nào thuê.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.