Chức năng của các phân hệ trong Fast Accounting

Chức năng của các phân hệ trong Fast Accounting
Đánh giá bài viết

Chức năng của các phân hệ trong phần mềm kế toán Fast – Fast Accounting

Fast là phần mềm kế toán được sử dụng nhiều trong các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó có 16 phân hệ tất cả. Để hiểu rõ được phần mềm kế toán Fast, chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng của từng phân hệ trong phần mềm Fast Accounting.

1. Phân hệ hệ thống
Chức năng: Khai báo các tham số hệ thống và các tham số tùy chọn, quản lý và bảo trì số liệu, quản lý người sử dụng, trợ giúp.

2. Phân hệ kế toán tổng hợp
Chức năng: Dùng để liên kết số liệu với các phân hệ khác, cập nhật các chứng từ chung để lên các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán.

3. Phân hệ báo cáo chi phí theo tiểu khoản, khoản mục
Chức năng: Tập hợp theo khoản mục phí hay theo tiểu khoản.

4. Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Chức năng: Dùng để quản lý bán hàng và công nợ phải thu.

5. Phân hệ Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
Chức năng: Dùng để quản lý mua hàng và công nợ phải trả.

6. Phân hệ Kế toán hàng tồn kho
Chức năng: Dùng để quản lý nhập xuất tồn kho hàng hoá, thành phẩm và vật tư, tính giá hàng tồn kho, kiểm kê hàng tồn kho.

7. Phân hệ kế toán tài sản cố định
Chức năng: Quản lý TSCĐ về nguyên giá, giá trị khấu hao, bộ phận sử dụng, giá trị còn lại,… Phân hệ quản lý TSCĐ hầu như tách biệt riêng. Chương trình cho phép tự động tạo các bút toán phân bổ khấu hao từ phân hệ kế toán TSCĐ chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp.

8. Phân hệ kế toán công cụ, công dụng
Chức năng: Tương tự như quản lý tài sản cố định. Chương trình cho phép tự động tạo các bút toán phân bổ CCDC từ phân hệ kế toán CCDC sang phân hệ kế toán tổng hợp.

9. Phân hệ báo cáo vụ việc, giá thành công trình
Chức năng: Tập hợp theo từng vụ việc, công trình khi cập nhật ở các màn hình nhập chứng từ, tính và lên các báo cáo theo vụ việc, giá thành công trình.

10. Phân hệ kế toán giá thành sản xuất liên tục
Chức năng: Tập hợp và phân bổ các chi phí, tính toán và lên báo cáo về giá thành theo sản xuất liên tục.

11. Phân hệ kế toán giá thành sản xuất theo đơn hàng
Chức năng: Tập hợp và phân bổ các chi phí, tính và lên các báo cáo về giá thành.

12. Phân hệ quản trị phân tích theo đơn vị cơ sở
Chức năng: Cung cấp các báo cáo phân tích số liệu của từng đơn vị thành viên.

13. Phân hệ Báo cáo thuế
Chức năng: Phục vụ lên các báo cáo thuế dựa trên các số liệu được cập nhật ở các phân hệ khác.

14. Phân hệ báo cáo quản trị phân tích theo thời gian
Chức năng: Cung cấp các báo cáo, phân tích số liệu theo từng khoảng thời gian.

15. Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường tự do
Chức năng: Tập hợp theo khoản mục phí hay theo các trường tự do, cập nhật số liệu, báo cáo tự do.

16. Phân hệ Thuế thu nhập cá nhân.
Chức năng: Phục vụ lên báo cáo, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, cập nhật các chứng từ thuế.

Bạn có thể tìm hiểu về các sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting qua những bài viết tiếp theo của KẾ TOÁN HÀ NỘI tại website: ketoantonghop.top

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.