Công văn triển khai giao dịch BHXH điện tử

Công văn triển khai giao dịch BHXH điện tử
Đánh giá bài viết

Công văn 45/BHXH-CNTT về việc triển khai giao dịch BHXH

Ngày 5/1/2016, Bảo Hiểm Xã Hội đã ban hành công văn triển khai giao dịch BHXH ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Công văn có nội dung như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           ——-                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 45/BHXH-CNTT                                                                                            —————
V/v triển khai giao dịch BHXH điện tử
Hà Nội, Ngày 05 Tháng 01 Năm 2016

                                             Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, ngày 03/12/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BHXH phần mềm Giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/12/2015.
Tuy nhiên, đến hết ngày 05/01/2016, mới chỉ có 41/63 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố triển khai phần mềm này với số lượng đơn vị giao dịch còn thấp, không đạt mục tiêu đặt ra; còn 22 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (có danh sách kèm theo) chưa thực hiện triển khai theo đúng yêu cầu, gây khó khăn cho việc quản trị hệ thống và quản lý dữ liệu giao dịch BHXH điện tử của Ngành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê bình 22 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có tên trong danh sách nêu trên và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0 trước ngày 10/01/2016, báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 12/01/2016.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực kê khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế để đến 31/3/2016 đạt không dưới 90% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để hướng dẫn giải quyết.

                                                                                                                                 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                                               PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);                                                                                                Đỗ Văn Sinh
– Các Phó TGĐ (để p/h chỉ đạo);
– Các đv: PC, Thu, ST, VP, TĐKT (để t/dõi);
– Lưu: VT, CNTT.

DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CHƯA TRIỂN KHAI PHẦN MỀM GIAO DỊCH BHXH ĐIỆN TỬ:

STT

Đơn vị

1

Hà Nội

2

Thái Nguyên

3

Hải Phòng

4

Hà Nam

5

Nam Định

6

Thái Bình

7

Hà Giang

8

Bắc Cạn

9

Bắc Giang

10

Bắc Ninh

11

Lai Châu

12

Quảng Biình

13

Thừa Thiên – Huế

14

Gia Lai

15

Hồ Chí Minh

16

Ninh Thuận

17

Tây Ninh

18

Bình Thuận

19

Đồng Tháp

20

Bến Tre

21

Hậu Giang

22

Sóc Trăng

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.