Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên phần mềm Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên phần mềm Misa
Đánh giá bài viết

Cách tính giá thành sản xuất trên phần mềm kế toán Misa

Để giúp các bạn có thể tự học phần mềm kế toán Misa, Trung tâm kế toán Hà Nội xin chia sẻ tài liệu hướng dẫn học phần mềm kế toán Misa. Đầu tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính giá thành sản xuất trên phần mềm Misa theo quyết định 15 trên phần mềm.

Để giúp bạn biết cách tính giá thành sản xuất trên phần mềm Misa, chúng tôi sẽ không đi sâu vào lý thuyết mà sẽ tập trung vào phần ví dụ cụ thể:

Ví dụ: Công ty kế toán Hà Nội dùng 2 loại vật liệu nhựa và nhôm để sản xuất 2 loại sản phẩm là quạt và ấm điện. Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

– Tháng 3/2016 có số liệu sau:

+ Số dư đầu kỳ của nguyên vật liệu:

Nhựa: số lượng: 100kg ; đơn giá: 20.000đ/1kg

Nhôm: số lượng: 120kg; đơn giá: 50.000đ/kg

1. Ngày 2/3/2016, công ty mua:

Nhựa: số lượng: 500kg ; đơn giá: 25.000đ/1kg

Nhôm: số lượng: 300kg; đơn giá: 70.000đ/kg

HĐ GTGT số 01234, sốhiệu:AB/2008T của côngtyCP Hà Anh,chưa thanh toán tiền

2. Ngày 7/3/2016, xuất kho vật liệu nhựa và nhôm để sản xuất quạt và ấm điện

Quạt: 50 kg nhựa, 20 kg nhôm.

Ấm điện: 40 kg nhựa, 40 kg nhôm.

3. Ngày 18/3/2016, nhập kho 50 sản phẩm quạt và 50 sản phẩm ấm điện

4. Ngày 28/3/2016, chi phí công nhân sản suất được tập hợp trong tháng 3 là:

Chi phí sản xuất:

+ Quạt: 3.000.000đ

+ Ấm điện: 2.000.000đ

5. Ngày 28/3/2016, chi phí sản xuất chung tháng 3/2016 là 500.000đ

6. Ngày 30/3/2016, khấu hao dây chuyền sản xuất như sau:

Nguyên giá: 300.000.000đ

Giá trị hao mòn: 30.000.000đ

Ngày mua và sử dụng: 1/3/2012

Thời gian sử dụng: 5 năm

7. Cuối tháng nhập kho 30 quạt và 20 ấm điện

=> Yêu cầu tập hợp chi phí và tính giá thành cho quạt và ấm điện.

Các bước thực hiện tính giá thành sản phẩm trên phần mềm Misa

Bước 1: Vào menu Danh mục/ Vật tư, hàng hóa để khai báo các thông tin về vật tư, hàng hóa

+ Đối với vật tư là vật liệu, nguyên liêu: Chọn “tính chất” là vật tư, hàng hóa.

+ Đối với vật tư là các thành phẩm sản xuất: Chọn “tính chất” là thành phẩm.

Bước 2: Vào Danh mục/ Đối tượng tập hợp chi phí:

+ Đối với quy trình là giá thành sản xuất liên tục: Chọn ” Loại” là sản phẩm hoặc phân xưởng, phòng ban hoặc quy trình công nghệ sản xuất hoặc khác.

Bước 3: Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh

+ Bước 3.1: Vào Mua hàng sau đó nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ, lập hóa đơn mua hàng cho lô hàng ngày………………

+ Bước 3.2: Vào Kho/Xuất kho sau đó nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ, lập phiếu xuất hàng cho ngày……………

* Phải vào Kho/Tính giá xuất kho nếu phương pháp tính giá là bình quân cuối kỳ( tháng, quý, năm).

Bước 4: Nhập kho 50 sản phẩm quạt và 50 sản phẩm ấm điện ngày

Vào Kho/Nhập kho/ rồi nhấn nút “thêm”. Tab “hàng tiền”, nhập số lượng thành phẩm nhập kho.

Tab Thống kê/ Cột ĐT tập hợp CP rồi nhấn “Cất

+ Bước 5: Hoạch toán lương công nhân trong tháng

Vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản/ Tìm kiếm đến TK 3341. Rồi nhấn nút “Sửa” bỏ tích ô “Chi tiết theo” tiếp theo nhấn nút “Cất“.

Vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác rồi nhấn ” Thêm

Bước 6: Tập hợp chi phí sản xuất trong tháng

– Vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản/ Tìm kiếm đến TK 6277.  Rồi nhấn nút “Sửa” bỏ tích ô “Chi tiết theo” tiếp theo nhấn nút “Cất“.

– Vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác rồi nhấn ” Thêm

Bước 7: Khấu hao dây truyền sản xuất

– Vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản/ Tìm kiếm đến TK 6277.  Rồi nhấn nút “Sửa” bỏ tích ô “Chi tiết theo” tiếp theo nhấn nút “Cất“.

– Vào Tài sản cố định/ Khai báo TSCĐ rồi chọn TK6274.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.