Hướng dẫn tính tiền BHXH một lần

Hướng dẫn tính tiền BHXH một lần
Đánh giá bài viết

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Bạn không biết tính tiền BHXH một lần như thế nào? Hãy đọc bài viết này của Kế Toán Hà Nội. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính tiền BHXH 1 lần trong trường hợp người đóng không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:

  • Theo Điều 55 có quy định như sau:
  1. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu“. 
  2. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  3. a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
  4. b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
  5. c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóngbảo hiểm xã hộivà có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội.. 
  6. d) Ra nước ngoài để định cư.
  • Tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

– Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Sau 12 tháng ngừng đóng Bảo hiểm xã hội bạn mới có thể nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần. Mức trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần = 1,5 tháng lương bình quân đóng Bảo hiểm xã hội cho mỗi năm.

Theo Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội quy định: nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ 6 tháng đến 12 tháng tính tròn 1 năm.

Tại Khoản 2 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội”. 

Ví dụ về cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần:

Chị Hoa có mức lương đóng BHXH như sau:

Tháng 01/2010 – 12/2010 :1.200.000

Tháng 01/2011 –  09/2011 :1.445.000

Tháng 10/2011 – 12/2011 : 2.140.000

Tháng 07/2012 –  10/2012 : 2.140.000

Tháng  11/2012 –  02/2013 : Nghỉ thai sản

Tháng 03/2013 – 07/2013 : 2.515.000

Tháng 7/2013, chị Hoa nghỉ việc và đến tháng 8 năm 2014 chị muốn lấy tiền BHXH 1 lần. Thì tổng số tiền chị nhận được là bao nhiêu?

Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn bạn cách tính tiền BHXH một lần trong trường hợp này như sau:

Mức lương theo các khoảng thời gian đóng là:

Tháng 01/2010 – 12/2010: 1.200.000×12=14.400.000.

Tháng 01/2011 –  09/2011: 1.445.000×9=13.005.000.

Tháng 10/2011 – 12/2011: 2.140.000×3= 6.420.000.

Tháng 07/2012 –  10/2012 : 2.140.000×4=8.560.000.

Tháng 03/2013 – 07/2013: 2.515.000×5=12.575.000.

Tổng thời gian làm việc của chị Hoa là: 12+9+3+4+5= 33 tháng.

Tổng số lương là: 14.400.000+13.005.000+6.420.000+8.560.000+12.575.000 = 54.960.000.

Mức lương bình quân là: 54.960.000/33= 1.665.455.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 3 năm 1 tháng.

Như vậy, trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần chị Hoa nhận được là: 1.665.455x3x1,5= 7.494.545.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Quy định mới nhất năm 2016 về việc đóng BHXH để được hưởng lương 1 lần.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.