Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo Thông tư 39

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo Thông tư 39
Đánh giá bài viết

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất theo Thông tư 39

Kể từ ngày 1/6/2014 theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT­BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

Sau đây, Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn chưa kê khai thuế đã lập sai theo thông tư mới nhất năm 2016:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

­­­oOo­­­

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0168/BBTHHĐ

­ Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT­BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ­CP.

Hôm nay, ngày 21/03/2016, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A : Công ty KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ : 332, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 0981 108 956                          MST: 012347889456

Do Ông (Bà) : Lê Thành Tuân                   Chức vụ : Giám đốc

BÊN B : Công ty CP Nghiên cứu và hỗ trợ dịch vụ Hà Nội

Địa chỉ : Đường Liên Cơ, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

Điện thoại : 0168 400 1785                         MST: 012345678910

Do Ông (Bà): Nguyễn Thị Kim Thoa         Chức vụ : Giám đốc

Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: TU/12P số 0038668 ngày 10/05/2014 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: TU/12P số 0038675 ngày 18/05/2014

Lý do thu hồi : Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn

này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.