Mẫu phiếu thu số 01 – TT mới nhất

Mẫu phiếu thu số 01 – TT mới nhất
5 (100%) 1 vote

Mẫu phiếu thu số 01 – TT mới nhất

mẫu phiếu thu excel

mẫu phiếu thu theo thông tư 133

mẫu phiếu thu file excel

mẫu phiếu thu theo thông tư 200 excel

mẫu phiếu thu chi

mẫu phiếu thu theo quyết định 19

mẫu phiếu thu tiền học phí

phiếu thu là gì

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

  PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp:………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ:……………………………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

Xem thêm: Link Download Mẫu giấy giới thiệu

Xem thêm: Hướng dẫn viết mục tiêu nghề nghiệp

Ý kiến bạn đọc

© 2018 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.