Quy định mới về đóng BHXH một lần hưởng lương hưu

Quy định mới về đóng BHXH một lần hưởng lương hưu
Đánh giá bài viết

Quy định mới về đóng BHXH một lần hưởng lương hưu năm 2016

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết về việc đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu và hướng dẫn thực hiện điều 76 của Luật BHXH và một số điều của Nghị định số 134/CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 4-4-2016.

Theo đó, những người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Nếu người dân đóng Bảo hiểm xã hội một lần đủ trong tháng 4/2016 thì có thể được hưởng lương hưu ngay từ tháng 5/2016.

Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện. Có thể chọn cách đóng hằng tháng, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Cụ thể mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính như sau:

+ Mức đóng một lần bằng tổng thời gian thiếu nhân với lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Ví dụ: Bà T  đến tháng 10-2017, đủ 55 tuổi và có thời gian tham gia BHXH là 16 năm 3 tháng. Bà T lựa chọn phương thức đóng 1 lần cho 3 năm 9 tháng còn thiếu với mức thu nhập tháng lựa chọn là 3 triệu đồng/tháng. Giả sử lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm 2016 là 0,826%/tháng và mức thu nhập tháng bà T lựa chọn cao hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm tháng 10-2017. Mức đóng BHXH tự nguyện cho 3 năm 9 tháng (45 tháng) còn thiếu của bà T sẽ là: 45(3.000.000 x 22%) x (1 + 0,00826)= 36.091.122 đồng.

Sau khi, đã đóng BHXH đủ một lần thì thời điểm được hưởng lương hưu là: Ngày 1 tháng liền kề sau tháng người tham gia BHXH tự nguyện có đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trường hợp người tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà vẫn tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì thời điểm hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng dừng đóng BHXH tự nguyện và có yêu cầu hưởng lương hưu.

Nếu bạn không muốn đóng đủ tiền BHXH một lần mà muốn nhận tiền bảo hiểm trong trường hợp không đủ điều kiện hưởng lương thì xem chi tiết Tại đây.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.