Tuyển gấp nhân viên kế toán tổng hợp Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Tuyển gấp nhân viên kế toán tổng hợp Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân Tuyển gấp nhân viên kế toán tổng hợp Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân Mô tả công việc : – Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán; – Tập hợp chứng từ phát sinh, Hạch toán kế toán, theo dõi hợp đồng, theo dõi công nợ…, – Tổng hợp số phát sinh thực tế trong...

© 2018 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.