Cuộc thi Viết Thư quốc tế upu 2018

Cuộc thi Viết Thư quốc tế upu 2018 Cuộc thi Viết Thư quốc tế upu 2018 “Hãy tưởng tượng bạn là một bức thư đi qua thời gian.Bạn muốn nhắn tin gì cho độc giả?” là chủ đề được lựa chọn bởi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) cho cuộc thi viết thư năm 2018. Cuộc thi viết thư nhằm vào trẻ...

© 2018 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.