Mẫu sổ thuế gtgt được hoàn lại TT133

Mẫu sổ thuế gtgt được hoàn lại TT133 Mẫu sổ thuế gtgt được hoàn lại TT133 Mẫu số S26-DNN mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được khấu trừ sổ theo dõi thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ sổ theo dõi thuế gtgt theo thông tư 200 mẫu sổ theo dõi hóa đơn mẫu sổ theo dõi hóa đơn gtgt mẫu theo dõi...

Mẫu sổ chi tiết đầu từ chứng khoán theo TT 133/BTC

Mẫu sổ chi tiết đầu từ chứng khoán theo TT 133/BTC Mẫu sổ chi tiết đầu từ chứng khoán theo TT 133/BTC Đơn vị: ………………………….. Địa chỉ: …………………………… Mẫu số S22-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Dùng cho các TK: 121, 228) Tài khoản:…………………………….. Loại chứng khoán:………………Đơn vị phát hành……………… Mệnh...

Mẫu chứng từ ghi sổ theo TT 133/2016/BTC

Mẫu chứng từ ghi sổ theo TT 133/2016/BTC Mẫu chứng từ ghi sổ theo TT 133/2016/BTC Nếu bạn đang cần tìm mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 200 hay mẫu chứng từ ghi sổ bằng excel thì bạn có thể sử dụng mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ hay chính là  mẫu chứng từ ghi sổ theo quyết định...

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.