Tuyển dụng kế toán tại Bình Dương

Công ty TNHH SML Việt Nam (Công ty hoạt động trong lĩnh vực bìa nhăn, giấy nhăn và các loại bao bì từ giấy và bìa) đang có nhu cầu tuyển dụng kế toán tại Bình Dương. Mô tả công việc: + Làm báo cáo thuế hàng quý, tháng. + Quản lý công nợ, lập...

© 2016 Tập Đoàn Kế Toán Hà Nội. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.