Thời gian tạm dừng để nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử

Thời gian tạm dừng để nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử
Đánh giá bài viết

Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử, Khai thuế qua mạng, Hoá đơn điện tử có mã xác thực

Ngày 25/05/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 3345/TB-TCT về Kế hoạch tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử, Khai thuế qua mạng, Hoá đơn điện tử có mã xác thực.để phục vụ nâng cấp hệ thống.

Tổng cục Thuế xin trân trọng thông báo thời gian tạm dừng để nâng cấp hệ thống cho người nộp thuế được biết và sắp xếp thời gian thực hiện Nộp thuế điện tử, Khai thuế qua mạng và Hoá đơn điện tử có mã xác thực. Cụ thể thời gian tạm dừng để nâng cấp hệ thống như sau:

Stt

Tên ứng dụng Thời gian dừng hoạt động
1 Hệ thống Nộp thuế điện tử Tạm dừng hoạt động:

Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h ngày 28/05/2016;

Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h ngày 28/05/2016.

2 Hệ thống Kê khai qua mạng Tạm dừng hoạt động:

Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h ngày 28/05/2016;

Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h ngày 28/05/2016.

3 Hệ thống Hoá đơn điện tử có mã xác thực

Tạm dừng hoạt động:

Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h ngày 28/05/2016;

Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h ngày 28/05/2016.

Ngoài thời gian theo thông báo trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường. Chúc các bạn thành công!

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.