Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2016

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2016
Đánh giá bài viết

Lịch nộp các loại báo cáo thuế của năm 2016

Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn về thời hạn nộp các loại báo cáo thuế như thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,…

Trước khi nộp báo cáo thuế bạn cần lưu ý những điểm sau:

+ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý thì thuế TNCN cũng phải kê khai theo quý.

+ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì khi kê khai thuế TNCN cần xét đến 2 trường hợp sau:

  • Nếu trong tháng có phát sinh thuế TNCN < 50.000.000 VNĐ thì kê khai thuế TNCN theo quý.
  • Nếu trong tháng có phát sinh thuế TNCN > 50.000.000 VNĐ thì kê khai thuế TNCN theo tháng.

Bảng thời hạn nộp các loại thuế năm 2016:

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

DN kê khai thuế GTGT theo Qúy

20/1/2016 Tờ kê khai thuế GTGT T12/2015
 20/1/2016 Tờ kê khai thuế TNCN T12/2015 ( Nếu có ).
 30/1/2016 Nộp thuế TNDN tạm tính quý IV ( Nếu có ). Nộp kê khai thuế GTGT Qúy IV/2015
30/1/2016 Tờ khai thuế TNCN Qúy IV/2015 ( Nếu có )
 30/1/2016 Nộp thuế TNDN tạm tính quý IV
30/1/2016 Nộp tiền thuế môn bài năm 2016 Nộp tiền thuế môn bài năm 2016
 30/1/2016  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2015 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2015
20/2/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T1/2016
 20/2/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T1/2016 (Nếu có).
20/3/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T2/2016
 20/3/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T2/2016 (Nếu có).
 30/3/2016 Quyết toán thuế TNCN năm 2015 Quyết toán thuế TNCN năm 2015
30/3/2016 Quyết toán thuế TNDN năm 2015 Quyết toán thuế TNDN năm 2015
 30/3/2016 Báo cáo tài chính năm 2015 Báo cáo tài chính năm 2015
20/4/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T3/2016
 20/4/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T3/2016 (Nếu có).
30/4/2016 Nộp tờ khai thuế GTGT quý I năm 2016
 30/4/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN  quý I năm 2016 (Nếu có).
 30/4/2016 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I năm 2016. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I năm 2016.
 30/4/2016  Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I năm 2016(Nếu có). Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I năm 2016(Nếu có).
20/5/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T4/2016
 20/5/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T4/2016 (Nếu có).
20/6/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T5/2016
 20/6/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T5/2016 (Nếu có).
20/7/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T6/2016
 20/7/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T6/2016 (Nếu có).
30/7/2016 Nộp tờ khai thuế GTGT quý II năm 2016
 30/7/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN  quý II năm 2016 (Nếu có).
 30/7/2016 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II năm 2016. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II năm 2016.
 30/7/2016  Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II năm 2016(Nếu có). Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II năm 2016(Nếu có).
20/8/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T7/2016
 20/8/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T7/2016 (Nếu có).
20/9/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T8/2016
 20/9/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T8/2016 (Nếu có).
20/10/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T9/2016
 20/10/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T9/2016 (Nếu có).
30/10/2016 Nộp tờ khai thuế GTGT quý III năm 2016
 30/10/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN  quý III năm 2016 (Nếu có).
 30/10/2016 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III năm 2016. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III năm 2016.
 30/10/2016  Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III năm 2016(Nếu có). Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III năm 2016(Nếu có).
20/11/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T10/2016
 20/11/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T10/2016 (Nếu có).
20/12/2016 Nộp tờ kê khai thuế GTGT T11/2016
 20/12/2016 Nộp tờ khai thuế TNCN T11/2016 (Nếu có).

Nếu bạn muốn biết thời hạn nộp thuế môn bài thì có thể kích Tại đây.

Chúc các bạn thành công!

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.