Cách phân biệt luật, nghị định, thông tư, công văn

Cách phân biệt luật, nghị định, thông tư, công văn
Đánh giá bài viết

Cách phân biệt sự giống và khác nhau giữa luật, nghị định, thông tư, nghị quyết

Để giúp các bạn kế toán có thể phân biệt được:

– Thế nào là luật?

– Thế nào là nghị đinh?

– Thế nào là thông tư?

– Thế nào là nghị quyết?

tai-lieu-luat

Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với bạn thông tin như sau:

+ Luật là do quốc hội ban hành, cao nhất – Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

+ Thông tư là các hướng dẫn nghị định, thuộc cấp bộ, bộ trưởng ký ban hành.
+ Quyết định, công văn, văn bản là một mớ những cái được gọi là văn bản dưới luật nhằm để thực hiện công việc hoặc làm rõ hơn nữa những cái mà thông tư không làm rõ được do mà các ông thủ trưởng ở các cấp khác nhau đều có thể ban hành.
+ Nghị định là các hướng dẫn luật do chính phủ ban hàn.
+ Nghị quyết là văn bản được ban hành theo quyết định của tập thể cơ quan, tổ chức. Quyết định là văn bản được ban hành do người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhân danh người ký ban hành, hoặc nhân danh cơ quan, tổ chức đó. Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 thì trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền với trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội, bên cạnh các loại văn bản khác. Có hai loại văn bản là Quyết định và  Nghị quyết do các cơ quan nhà nước ban hành là:

– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
– Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội,
– Quyết định của Chủ tịch nước, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.