Hướng dẫn tính lương theo từng phương thức trả lương

Hướng dẫn tính lương theo từng phương thức trả lương
5 (100%) 6 votes

Hướng dẫn cách tính lương theo các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Tiền lương là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Nhưng tiền lương cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo nghị định 95/2013/NĐ-CP( Bạn có thể xem mức lương tối thiểu vùng tại đây).

Hiện nay, có nhiều hình thức trả lương cho nhân viên như trả lương theo thời gian, theo sản phẩm hoặc trả lương khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn hình thức trả lương sao cho phù hợp tính chất công việc của doanh nghiệp mình.
Trong bài viết này, Trung tâm Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn cách tính lương theo các phương thức trả lương đang được áp dụng hiện nay:

I. Phương thức trả lương theo sản phẩm

– Là phương thức tính trả lương cho người lao động theo chất lượng và số lượng sản phẩm hoặc công việc đă hoàn thành.

– Là phương thức trả lương có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng số lượng sản phẩm, gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động.

– Công thức tính:
                               Lương sản phẩm = Đơn giá sản phẩm * Số lượng sản phẩm
Ví dụ: Bạn được giao cho sản xuất mũ bảo hiểm. Một chiếc mũ bạn làm ra được trả 30.000VNĐ tiền công. Giả sử, bạn làm được 40 cái mũ thì lương của bạn như sau:
Lương = 30.000*40= 1.200.000VNĐ

II. Phương thức trả lương khoán

– Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành được khối lượng công việc theo đúng chất lượng được thỏa thuận giữa người thuê lao động và lao động.

– Công thức tính:
                              Lương = Mức lương khoán * Tỷ lệ % hoàn thành công việc

III. Phương thức trả lương theo thời gian

– Là việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, có thể là theo ngày, theo giờ, theo tháng.

– Trên thực tế hiện nay, trong các doanh nghiệp còn tồn tại 2 cách tính lương theo phương thức trả lương theo thời gian như sau:

* Phương thức 1:

+ Cách tính này lương tháng không là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau. Có tháng công chuẩn là 26 ngày, có tháng là 24 và cũng có tháng là 27 ngày.

+ Phương thức trả lương này thì khi nghỉ người lao động không được tra lương nên cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất. Điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.

+ Công thức tính:
                                Lương tháng = (Lương + Phụ cấp (Nếu có)) / 26 * ngày công thực tế làm việc

Chú ý: Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày.

* Phương thức 2:

+ Cách tính này lương tháng thường là con số cố định. Lương chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương.

+ Phương thức tính thường là Lương tháng – lương tháng / ngày công chuẩn của tháng * số ngày nghỉ không lương.

+ Với hình thức trả lương này người lao động không phải lo lắng về mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi vì số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương.

+ Công thức tính:
    Lương tháng = (Lương + Phụ cấp (nếu có)) / ngày công chuẩn của tháng * số ngày làm việc thực tế
Chú ý: Ngày công chuẩn của tháng là ngày làm việc trong tháng, không bao gồm các ngày nghỉ.

Ví dụ về cách tính lương theo phương thức trả lương theo thời gian:

Giả sử, tháng 8/2016 có 31 ngày: 27 ngày đi làm và 4 ngày chủ nhật. Công ty kế toán Hà Nội trả lương cho nhân viên Nguyễn Thị Lan 8.000.000đồng/tháng, Lan đi làm đầy đủ các ngày (tức là 27 ngày).

+ Nếu tính lương theo hình thức 1: Doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn là 26 ngày:
Lương của Lan: 8.000.000/26 * 27 = 8.307.692 VNĐ

+ Nếu tính lương theo phương thức 2:
Lương tháng = 8.000.000/27 * 27 = 8.000.000 VNĐ

Với cách tính theo phương thức 1, nếu trong trường hợp tháng 2/2015: có 24 ngày đi làm và 4 ngày chủ nhật. Lan đi làm đầy đủ nhưng lương của Lan là:
8.000.000/26 x 24 = 7.384.615 VNĐ

=> Lương tháng tính theo phương thức 1 không ổn định được lương cho người làm.

IV. Phương thức trả lương theo doanh thu

– Là hình thức trả lương mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số quy định của công ty.

– Phương thức trả lương này thường được áp dụng cho nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh.

– Các hình thức lương, thưởng theo doanh thu:

+ Lương, thưởng doanh số nhóm.

+ Lương, thưởng doanh số cá nhân.

+ Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,thưởng theo mốc mục tiêu đạt được,…

V. Phương thức trả lương theo kỳ hạn

– Là hình thưc trả lương theo thỏa thuận về thời hạn trả lương giữa hai bên ký hợp đồng lao động. Có thể là trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày, theo giờ hoặc nếu trả lương trong thời hạn nhiều tháng thì hàng tháng được ứng lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Trên đây là các phương thức tính lương theo từng hình thức trả lương mới nhất hiện nay. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về các phương pháp tính lương.

Nếu bạn vẫn chưa nắm vững các nghiệp vụ kế toán tiền lương, nghiệp vụ khấu hao tài sản, CCDC, nghiệp vụ kê khai thuế, làm báo hàng hàng tháng, hàng quý,… thì có thể tham gia khóa học kế toán tổng hợp tại trung tâm kế toán Hà Nội để thực hành thành thạo các nghiệp vụ trên và thực hành lên được trọn bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh. Chúc các bạn thành công!

Ý kiến bạn đọc (2)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.