Mẫu giấy giới thiệu mới nhất

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất
5 (100%) 1 vote

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất

mẫu giấy giới thiệu nhập hộ khẩu

mẫu giấy giới thiệu 2 liên

mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng

cách viết giấy giới thiệu

mẫu giấy giới thiệu của nhà trường

giấy giới thiệu đi học

download mẫu giấy giới thiệu file word

giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng vietcombank

TÊN CƠ QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….…/GT                                                                                ————–

 

………, ngày……… tháng…… năm …….

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …………………………………………………………………………………..

……………………………. (1) …………………………………………………………………………………………………………..

Giới thiệu ông, bà: …………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Về việc:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mong ………………………….  giúp đỡ ông, bà …………………………………….  hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Giấy giới thiệu                                                                                       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Có giá trị hết ngày                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

……………………

 

 

———

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

 

Xem thêm: Mẫu thư viết upu 2018

Xem thêm: Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.