Những điểm mới của thông tư 133/2016/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những điểm mới của thông tư 133/2016/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đánh giá bài viết

Ngày 26/08/2016, Bộ tài chính vừa ban hành thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế cho quyết định 48. Thông tư 133 hướng dẫn về các chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Để giúp các bạn kế toán kịp thời nắm bắt nội dung của thông tư mới và áp dụng thực hiện cho doanh nghiệp của mình một cách tốt nhất. Trung tâm kế toán Hà Nội xin chia sẻ với bạn một số điểm mới của thông tư 133/2016/TT – BTC so với quyết định 48/2006/QĐ – BTC như sau:

1. Thông tư 133 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có tính cởi mở hơn so với quyết định 48, tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp kinh doanh đúng luật, không mang tính trói buộc để phòng ngừa những doanh nghiệp cố ý lợi dụng chính sách để gian lận.

thông-tư-133

2. Thông tư có tính áp dụng thực tế cao hơn, linh hoạt hơn với nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp như:

– Chế độ kế toán hầu hết quy định đến TK cấp 1 và chỉ có một số ít TK chi tiết đến cấp 2. Không có riêng tài khoản ngắn hạn hay dài hạn nữa mà mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung. Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo dõi dài hạn, ngắn hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu của quản lý.

– Bỏ toàn bộ các quy định bắt buộc đối với sổ sách kế toán và chứng từ. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được tự xây dựng hệ thống sổ sách và chứng từ phù hợp với đặc thù kinh doanh của mình, không phải xây dựng theo khuôn mẫu có sẵn. Tuy nhiên, khi xây dựng sổ sách, chứng từ, bạn vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo đúng các yêu cầu của luật kế toán.

–  Chế độ kế toán chỉ quy định về nguyên tắc kế toán mà không quy định chi tiết các bút toán. Doanh nghiệp sẽ được tự quyết định các bút toán ghi sổ sao cho phù hợp nhất với mình và trình bày BCTC theo đúng quy định bởi vì chế độ kế toán không quy định chi tiết các bút toán. Nếu doanh nghiệp không thể tự lập bút toán thì có thể tham khảo các hướng dẫn về nghiệp vụ.

–  Khi đáp ứng được các tiêu chí chế độ quy định thì doanh nghiệp được tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán, được lựa chọn biển mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc là phân biệt dài hạn, ngắn hạn theo truyền thống.

–  Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được tự quy định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận vốn nhận từ doanh nghiệp là vốn chủ sở hũy hay nợ phải trả, tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không bị phù thuộc vào chứng từ xuất ra là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hay hóa đơn GTGT.

3. Thông tư mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ còn tách biệt thuế và kế toán, hướng đến phục vụ nhu cầu điều hành, quản trị doanh nghiệp: Lần đầu tiên, Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự khác biệt giữa chi phí, lợi nhuận kế toán, doanh thu so với doanh thu tính thuế TNDN, thuế GTGT và thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ.

4. Một trong số những điểm mới trong thông tư 133/2016/TT – BTC so với quyết định 48 áp dụng trước đây đó là Tiếp cận gần hơn với các thông lệ và Chuẩn mực quốc tế. Trong thông tư có đưa ra một số nội dung mang tính thông lệ thế giới như đánh giá tổn thất khoản cho vay và bất động sản đầu tư, ghi nhận doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thực hiện, phân loại chứng khoán kinh doanh và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn…

Qua đây có thể thấy, thông tư 133 của BTC đã có nhiều điểm đổi mới, linh hoạt và cởi mở hơn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu bạn muốn cập nhật những kiến thức mới về luật thuế có thể tham khảo khóa học kế toán thuế của trung tâm kế toán Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ: Ms. Thoa (0981 108 956)! Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đắp thắc mắc và tư vấn lộ trình học phù hợp nhất cho bạn!

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.