Quy định về mức phí công tác mới nhất năm 2016

Quy định về mức phí công tác mới nhất năm 2016
Đánh giá bài viết

Quy định về mức phí khi đi công tác mới nhất năm 2016

Ngày 18/06/2014 bộ Tài Chính ban hành thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 trong đó quy định chi phí công tác được tính vào chi phí được trừ theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có :
+ Quyết định cử đi công tác: Nội dung quyết định nêu rõ tên cán bộ được cử đi, đi làm công việc gì, phương tiện đi lại,thời gian đi công tác ( Quyết định cử đi công tác được viết theo mẫu ban hành kèm thông tư này).
+ Các hóa đơn, chứng từ trong quá trình đi lại ví dụ như vé xe, vé tàu, hóa đơn phòng nghỉ, hóa đơn taxi, hóa đơn ăn uống,..
+ Giấy đi đường: Gồm có xác nhận ngày đi, ngày về, nơi được cử đến công tác của doanh nghiệp của đi công tác hoặc xác nhận của nhà khách nơi lưu trú (Giấy đi đường được viết theo mẫu được ban hành).

Mức công tác phí được trừ khi tính thuế TNDN được quy định cụ thể như sau:
1. Theo điều 6 trong thông tư 78/2014/TT-BTC:
– Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước, ngoài vượt quá 02 lần mức quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.
– Phần chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
– Nếu doanh nghiệp có khoán tiền ở và tiền đi lại cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.
– Nếu doanh nghiệp mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là thẻ lên máy bay, vé máy bay điện tử và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia.
– Nếu doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người đi công tác thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là giấy điều động đi công tác , vé máy bay điện tử, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia.
– Phần chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

2. Theo khoản 2.9 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:
– Nếu doanh nghiệp khoán phụ cấp cho người đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế nội bộ hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán.
– Bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác. Doanh nghiệp được tính khoản chi này vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.