03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018

03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018 03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018 Từ ngày 01/01/2018, những quy định mới về tiền lương, thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ có giá trị thi hành. Cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH Mức điều...

© 2018 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.