Thời hạn nộp tờ khai theo tháng 9 và quý 3 năm 2016

Thời hạn nộp tờ khai theo tháng 9 và quý 3 năm 2016
Đánh giá bài viết

Trung tâm kế toán Hà Nội xin thông báo tới tất cả các kế toán viên về thời hạn nộp tờ khai của tháng 9/2016 và quý 3/2016 và các biểu mẫu kê khai thuế mới theo thông tư 92/2015/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

1. Thời hạn nộp báo cáo thuế tháng 09/2016

1.1. Đối với tờ khai thuế TNCN tháng 09/2016 và tiền thuế TNCN phát sinh ( nếu có )

+ Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN tháng 9: 20/10/2016

+ Mẫu tờ khai mới theo phần mềm HTKK 3.4.0.

1.2. Đối với tờ khai thuế GTGT tháng 09/2016 và tiền thuế GTGT phát sinh ( nếu có )

+ Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 9 : 20/10/2016

+ Mẫu tờ khai mới theo phần mềm HTKK 3.4.0.

1.3. Đối với các loại báo cáo theo tháng khác ( nếu có ):

+ Thời hạn nộp : 20/10/2016

2. Thời hạn nộp báo cáo quý 3/2016

2.1. Đối với tờ khai thuế TNCN quý 03/2016 và tiền thuế TNCN phát sinh ( nếu có )

+ Thời hạn nộp : 30/10/2016

+ Mẫu tờ khai mới theo phần mềm HTKK 3.4.0.

2.2. Đối với tờ khai thuế GTGT quý 03/2016 và tiền thuế GTGT phát sinh ( nếu có )

+ Thời hạn nộp : 30/10/2016

+ Mẫu tờ khai mới theo phần mềm HTKK 3.4.0.

2.3. Đối với báo cáo kết quả kinh doanh quý 03/2016

+ Thời hạn nộp : 30/10/2016

2.4. Thời hạn nộp báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn quý 03/2016: 30/10/2016.

2.5. Thời hạn nộp các báo cáo quý khác ( nếu có ): 30/10/2016

Các bạn kế toán viên chú ý nhé! Trong phần mềm HTKK 3.4.0 mới cập nhật có một số mẫu kê khai thuế mới theo thông tư 92/2015/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC và đã bãi bỏ bảng kê mua vào, bán ra rồi, không còn loại bảng kê này nữa nhé!

Nếu bạn vẫn chưa biết cách làm các loại tờ khai, các loại báo cáo thuế năm 2016 thì có thể tham gia khóa học kế toán thuế ngắn hạn của trung tâm kế toán Hà Nội nhé! Tham gia khóa đào tạo kế toán thuế ngắn hạn, bạn sẽ được trực tiếp hướng dẫn làm các loại tờ khai, các loại báo cáo trực tiếp trên phần mềm HTKK 3.4.0. Nội dung khóa học kế toán thuế ngắn hạn tại Kế Toán Hà Nội bạn xem tại đây

Chúc các kế toán luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình nhé!

Bạn có thể xem thêm:

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2016

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.